nieuws

Psalmzangavond 17 december 2022

Op 17 december jl. hebben we samen met het kleuter- en kinderkoor Timotheüs een psalmzangavond gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente Barneveld Centrum.

De avond werd geopend door Ds. M.G. van Middendorp. Na de opening zong het kinderkoor enkele psalmen, waarna ook het kleuterkoor van zich liet horen met enkele psalmen, die zij hadden ingestudeerd, onder andere psalm 6 vers 1 op de berijming van Datheen. Knap, zoals die kleintjes dat uit hun hoofd zingen.

Vervolgens hield Ds. Van Middendorp een korte meditatie over Psalm 130, waarna een samenzang volgde. Bij de collecte die daarbij gehouden werd, werd een bedrag van ruim EUR 1.000 opgehaald. Dit bedrag komt volledig ten goede aan de Gereformeerde Bijbel Stichting.

Na de samenzang was het de beurt aan ons koor en hebben wij een aantal psalmen ten gehore gebracht. Tot slot zongen we nog een paar psalmen samen met het kinder- en kleuterkoor, waarna Ds. Van Middendorp om 20.30 uur de sluiting van de avond verzorgde.

Al met al was het een mooie en geslaagde avond. Voor onze jonge organist Julian Klok was het de eerste keer dat hij een dergelijke uitvoering mocht begeleiden en dat is hem prima afgegaan.