nieuws

Jubileum Harpe Davids

D.V. 8 januari 2023 bestaat de Psalmzangvereniging Harpe Davids 25 jaar. We hopen dit te herdenken tijdens een jubileumzangavond die gehouden zal worden op D.V. 20 januari 2023 in de Pniëlkerk te Barneveld.

Als u de avond wilt sponsoren dan wordt dat zeer op prijs gesteld. Voor informatie over sponsoring kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden of door het sturen van een mail via het contactformulier.