Informatie

Op deze pagina vind u informatie over de structuur van ons koor.

Bestuur:

Het bestuur van “Harpe Davids” bestaat uit 5 personen. Bestuursleden van de vereniging worden gekozen door de leden en benoemd voor een termijn van vijf jaar. Alle aanwezige leden hebben stemrecht. Bestuursverkiezing geschiedt d.m.v. een vrije stemming. De voorzitter wordt rechtstreeks gekozen, de andere functies worden onderling verdeeld.

Eén van de leden is actief als secretaresse en verzorgt de administratieve en communicatieve taken. Zij maakt geen deel uit van het bestuur maar is wel aanwezig op vergaderingen. Zij verzorgt de informatie richting de koorleden.

Dirigent:

De eerste dirigent van ons koor was Jan Klok die ons koor bijna 5 jaar heeft gedirigeerd. Op 25 november 2002 overleed hij plotseling op 55-jarige leeftijd. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Teus Klok die tot op heden als dirigent aan het koor verbonden is.

Teus is naast Harpe Davids ook actief geweest als dirigent bij psalmzangvereniging “Zingt Gode Lof” uit Uddel. Vanwege toenemende werkdruk is hij hiermee gestopt in 2010. Teus volgde de dirigentencursus die uitgaat van de Bond Zangverenigingen Gereformeerde Gemeenten. Op 30 mei 2009 werd deze cursus met goed gevolg afgesloten en mocht Teus het certificaat van Niveau 1 in ontvangst nemen.

Organist:

Vanaf het begin is Jan van Lagen organist geweest van ons koor, na 14 jaar werd hij opgevolgd door Hendrik van Lagen die na 6 jaar op zijn beurt weer werd opgevolgd door Gert van de Dikkenberg. Gert gaf begin september 2019 aan liever weer te gaan zingen. Als plaatsvervanger hebben we Reinier van Beijnum bereid gevonden om ons wekelijks te begeleiden als organist.

Omdat Reinier in september 2022 naar het westen van het land ging verhuizen moesten we op zoek naar een nieuwe organist. We hebben die gevonden in de persoon van Jullian Klok, met zijn 16 jaar een veelbelovend organist, die ons met ingang van het seizoen 2022-2023 hoopt te begeleiden.

Repertoire:

Naast het vierstemmenboek (informatie over dit boek) zingen we ook diverse koorzettingen van bekende en minder bekende componisten. Ook onze oud-organist Jan van Lagen en oud-dirigent Jan Klok hebben verschillende psalmzettingen geschreven voor ons koor.

Vanaf de oprichting tot september 2008 zongen we de muziek vanaf bladmuziek die overgezet was in zangnoten zoals genoteerd in het vierstemmenboek. Steeds minder leden waren echter in staat om die noten te lezen. Vandaar dat besloten is om geheel over te schakelen op het traditionele notenschrift.

Vanaf september 2009 wordt jaarlijks een programma gemaakt van zo’n 20 muziekstukken, allen op muzieknoten. Het is de bedoeling dat er dan jaarlijks een aantal stukken vervangen worden door nieuwe psalmbewerkingen. Voor zanguitvoeringen kunnen we dan volstaan met één map waar alle te zingen psalmen in staan. In de loop van het seizoen 2009-2010 is de map dus steeds aangevuld met nieuwe bladmuziek.

Ter informatie: Op het besloten gedeelte van deze site komt de complete inhoud van de nieuwe zangmap in het capella-formaat. Met de bijbehorende Capella-reader kun je de muziekstukken afspelen om zo de melodie mee te zingen vanaf bladmuziek.