06-51148283 info@psalmzangkoor.nl Donderdagavond van 20:00 tot 22:00 uur

Zangavonden:

Geen evenementen

Bestuur:

Het bestuur van "Harpe Davids" bestaat uit 5 personen. Bestuursleden van de vereniging worden gekozen door de leden en benoemd voor een termijn van vijf jaar. Alle aanwezige leden hebben stemrecht. Bestuursverkiezing geschiedt d.m.v. een vrije stemming. De voorzitter wordt rechtstreeks gekozen, de andere functies worden onderling verdeeld. 

Dirigent:

De eerste dirigent van ons koor was Jan Klok. Hij heeft ons koor bijna 5 jaar gedirigeerd. Op 25 november 2002 overleed hij plotseling op 55-jarige leeftijd. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Teus Klok die tot op heden als dirigent aan het koor verbonden is. Teus is naast Harpe Davids ook actief geweest als dirigent bij psalmzangvereniging "Zingt Gode Lof" uit Uddel. Vanwege toenemende werkdruk is hij hiermee gestopt in 2010. Hij volgde de dirigentencursus die uitgaat van de Bond Zangverenigingen Gereformeerde Gemeenten. Op 30 mei 2009 werd deze cursus met goed gevolg afgesloten en mocht Teus het certificaat van Niveau 1 in ontvangst nemen.

Organist:

Vanaf september 2019 is Reinier van Beijnum als organist aan ons koor verbonden. Vanaf het begin is Jan van Lagen organist geweest van ons koor, na 14 jaar werd hij opgevolgd door Hendrik van Lagen die op zijn beurt weer werd opgevolgd door Gert van de Dikkenberg. Gert gaf begin september aan liever weer te gaan zingen en zodoende zijn we met Reinier nu met onze 4e organist enthousiast bezig.

Repertoire:

Naast het vierstemmenboek zingen we ook diverse koorzettingen van bekende en minder bekende componisten. Ook onze oud-organist Jan van Lagen en oud-dirigent Jan Klok hebben verschillende psalmzettingen geschreven voor ons koor. Vanaf de oprichting tot september 2008 werden alle koorzettingen overgezet in het "ouderwetse" notenschrift zoals het ook in het vierstemmenboek staat. Iedere partij heeft alleen haar eigen stem op papier (formaat A5). De gedachte hierachter kwam voort uit het feit dat de meeste leden, vooral in het begin afkomstig waren van een koor dat uitsluitend uit het vierstemmenboek zingt. Omdat niet iedereen muzieknoten kon lezen werd dus eenvoudige bladmuziek gemaakt. In de loop der jaren groeide ons koor, en kregen we ook leden die totaal niet bekend waren met het vierstemmenboek. Ook werd onze zangmap steeds dikker zodat we om moesten zien naar een oplossing. Vanaf het seizoen 2008-2009 heeft de dirigent, in overleg met het bestuur, besloten om nieuwe bladmuziek voortaan net als ieder ander koor op A4 uit te geven, voor iedere stem een komplete koorzetting. Dit heeft als voordeel dat we makkelijker met andere koren kunnen samen zingen. Ook is het nu eenvoudiger om een partij door een andere stem te laten zingen. Tijdens het repeteren kan iedereen ook meelezen met alle partijen.

Vanaf september 2009 wordt jaarlijks een programma gemaakt van zo’n 20 muziekstukken, allen op muzieknoten. Het is de bedoeling dat er dan jaarlijks een aantal stukken vervangen worden door nieuwe psalmbewerkingen. Voor zanguitvoeringen kunnen we dan volstaan met één map waar alle te zingen psalmen in staan. In de loop van het seizoen 2009-2010 is de map dus steeds aangevuld met nieuwe bladmuziek.

Op het besloten gedeelte van deze site komt de complete inhoud van de nieuwe zangmap in het capella-formaat. Met de bijbehorende Capella-reader kun je de muziekstukken afspelen om zo de melodie mee te zingen vanaf bladmuziek.

 

Voorproefje? Luister hier Psalm 6